thời trang trong phim-Bà Bích 'Hương Vị Tình Thân': Lên phim rõ điệu, ngoài đời y chang, có khi còn nhuộm tóc highlight chẳng kém gái trẻ

Xem thêm