thời trang-Dương Mịch 'trên cơ' Trương Bá Chi nhờ chỉnh váy, nàng Tiểu hoa đán còn chơi trội với đôi giày chẳng giống ai

Xem thêm