Thời tiết miền bắc-Dự báo thời tiết 25/8, đường đi của bão Bailu