Thời tiết miền bắc-Miền Bắc tiếp tục nắng hanh trước khi chuyển mưa phùn, nồm ẩm

Xem thêm