thời tiết-Mưa đá tại Lai Châu làm hơn 1.000 ngôi nhà hư hỏng

Xem thêm