thời phong kiến-Người xưa ăn cơm xong đặt một đồng bạc lên bàn rồi bỏ đi. Tại sao chủ tiệm không ngăn anh ta lại? Nếu không trả đủ tiền thì sao?