thôi miên-'Vẩy thuốc': Giải mã hiện tượng nhiều người nghi bị thôi miên hoặc đánh thuốc mê rồi mất của dù đối tượng trước mặt không hề hành động gì

Xem thêm