thời gian nghỉ-Thủ tướng yêu cầu không để người dân ra đường đông trong kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9