Thiếu gia tân hoàng minh-Thiếu gia Tân Hoàng Minh, ông chủ Asanzo ngồi ghế Shark Tank mùa 3