thiếu gia Sài thành-Sướng như cặp đôi rich kid: một lần đi mua sắm cùng mẹ là hàng hiệu mang về tính theo lô