thiệt mạng do bão-Đã có người thiệt mạng trong bão số 2