thiệt hại nặng nề-Nghệ An mưa lớn kéo dài, quốc lộ ngập gần nửa mét, nhiều địa phương bị chia cắt, nhà cửa hư hại nặng nề

Xem thêm