thiên tai-Sạt lở đất nghiêm trọng ở Ấn Độ, hàng chục người thiệt mạng

Xem thêm