Thiền am bên bờ vũ trụ-Bố Diễm My kể việc mất liên lạc với con gái gần 2 năm: 'Nó đánh mất đi bản năng con người, là con của ai nó không nhớ được'

Xem thêm