thị trường xe hơi-Chuyện lạ trên thị trường xe hơi Việt: Ô tô Trung Quốc đã đến thời?