thị trường vàng-Financial Times: Nhà đầu tư đang tháo chạy khỏi vàng để tìm đến tiền số