Thị trường thực phẩm-Giá thịt gà, thịt lợn giảm sâu - giá rau tăng: Thị trường thực phẩm biến động