thị trường thế giới-Vàng trong nước đắt vì khan hiếm?