Thị trường ngoại tệ-Giá vàng và USD đồng loạt tăng giá