thị trường chứng khoán Việt-VN-Index về đáy 20 tháng, khối ngoại 'mải miết' gom VNM