thi tốt nghiệp thpt quốc gia 2020-Nam sinh ngủ quên, cảnh sát giao thông phải phá cửa gọi đi thi có đỗ vào trường Đại học nào không?