thị tẩm-Chế độ thị tẩm đặc biệt khiến Hoàng đế ban đầu phấn khích về sau phải 'cáo bệnh' để né tránh