thí sinh nghệ an-Twist: Thí sinh bị loại vì 5 điểm đã bỏ trường chuyên về huyện học chỉ để được thi Olympia