the meg-Bị chê dở tệ nhưng vẫn thu lãi 'khủng', Cá mập siêu bạo chúa làm tiếp phần 2