thế giới 2021-Quan chức Liên Hợp Quốc cảnh báo năm 2021 'rất thê thảm'