Thầy ông nội-Ông Lê Tùng Vân khẳng định cả đời không vợ không con, bà Phương Hằng khẳng định sẽ cho 20 tỷ nếu xét nghiệm ADN chứng minh trong sạch