Thawatchai Damrong-Ongtraku-Kiatisuk tiết lộ danh tính HLV người Thái Lan có thể sang tác nghiệp ở Việt Nam