thắp hương cúng rằm-Thắp hương cúng rằm làm cháy chung cư ở Đà Nẵng, nhiều người tháo chạy trong đêm