thao trường-Phi công Pháp bị trói vào mục tiêu khi chiến đấu cơ tập bắn đạn thật