Thảo Nhi Lê - Huy Trần-Ái nữ nhà Minh Nhựa và loạt rich kid có người yêu là thiếu gia