thanh sắt đâm xuyên đầu-Đắk Lắk: Cứu sống bệnh nhân bị thanh sắt phi 10 cắm từ sau gáy đến góc hàm dưới