thành phố hải phòng-Nhiều xe ngoại tỉnh về Hải Phòng phải quay đầu khi kiểm tra y tế