thành phố hải phòng-Tưởng mình bị chửi khi ngồi xem đánh bài, nam thanh niên đâm chết người chơi