thành phố Hải Dương-Lịch trình dày đặc của ca thứ 6 mắc Covid-19 liên quan 'ổ dịch' Thế giới bò tươi ở Hải Dương