thanh hóa bỏ giải-24 giờ sau khi bỏ giải, CLB Thanh Hóa rút lại quyết định