Thanh Duy-Dàn cố vấn 'Người ấy là ai' giật mình thon thót khi Trấn Thành nhận xét: 'Ai cũng gầy đẹp béo tốt!'

Xem thêm