tháng âm lịch-Phụ nữ sinh vào tháng âm lịch này là người độc lập tự cường, năm Tân Sửu 2021 kiếm được cả 'núi vàng núi bạc'