thách thức nhau bơi khi nhậu-Nghi thách nhau bơi sau khi nhậu, một người đuối nước tử vong