thả chó-Thả chó PitPull, Becgie cắn hàng xóm: Khởi tố cả chủ nhân lẫn bị hại