Tesla Model 3-Tesla Model 3 - xe điện hàng hiếm tại Việt Nam