Tencent-Ấn Độ cấm thêm 118 ứng dụng Trung Quốc, bao gồm cả game PUBG