Tên lửa Triều Tiên-Ông Biden phản ứng việc Triều Tiên thử tên lửa, coi là 'chuyện bình thường'

Xem thêm