Tên lửa S-300-Bất ngờ: Việt Nam đã sản xuất được tên lửa S-300 nghi trang... y như thật