team beautiful girl là gì-Gái xinh 2,2 triệu fan kể về quá khứ hoạt động group 'động là chạm', lý do rời nhóm liên quan đến vụ khoe thân