Tây Ninh-Truy tìm 4 người Trung Quốc bỏ trốn khỏi khu cách ly Covid-19

Xem thêm