tay không bắt rắn-Tay không bắt rắn hổ mang, người đàn ông suy đa phủ tạng