tẩy chay Facebook-Thêm Walt Disney ngưng quảng cáo Facebook, khủng hoảng chưa lắng xuống