Tây Ban Nha-Thắng dễ Kosovo, Tây Ban Nha chiếm vị trí dẫn đầu của Thụy Điển

Xem thêm