Tàu hỏa cán tử vong-Nằm ngủ trên đường ray, người đàn ông bị tàu hỏa cán tử vong