Tát thủng màng nhĩ-Đình chỉ công tác thầy giáo tát học sinh lớp 10 thủng màng nhĩ vì dùng điện thoại