tập lái-Giao xe cho học viên, thầy giáo hoảng hốt khi nhìn 'thành quả' sau đó