tập đoàn Coca-Coca-Cola, Unilever Việt Nam phản hồi sau quyết định tẩy chay Facebook